Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena POSPIŠIL

Prezime POSPIŠIL jedno je od najčešćih prezimena u Češkoj Republici, a može se pronaći i u drugim dijelovima Europe. Prezime POSPIŠIL sastoji se od dva dijela - "pospi" i "šil". Riječ "pospi" dolazi o