Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena POSAVAC

Prezime Posavac je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj. Njegovo ime dolazi od riječi Posavina, koja je naziv za područje uz rijeku Savu, koja protječe kroz Hrvatsku. Prema tome, Posavac je osoba koj