Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PORIĆ

Prezime PORIĆ jedno je od brojnih hrvatskih prezimena koja se mogu povezati s kršćanstvom i križarskim ratovima. Prezime PORIĆ nastalo je od imena Pavao, koje je latinskog podrijetla i u prijevodu zna