Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena POPEC

Prezime POPEC spada u kategoriju rijetkih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi svega 69 osoba s ovim prezimenom. Porijeklo prezimena POPEC nije sasvim jas