Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PLEJIĆ

Prezime Plejić predstavlja jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a ima zanimljivo porijeklo. Značenje prezimena Plejić nije jednoznačno te se može tumačiti na različite načine. Prema jednoj teoriji,