Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PEZO

Prezime PEZO je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj te se nalazi na 18. mjestu po broju nositelja. No, iako je prezime PEZO danas uobičajeno, njegovo porijeklo i značenje su manje poznati.Prema