Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PERUČ

Značenje i porijeklo prezimena PERUČ: Odakle potječe?Prezime PERUČ je rijetko prezime u Hrvatskoj, no ipak se može pronaći u nekim dijelovima zemlje. Prema dostupnim podacima, najviše osoba s ovim p