Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PERŠIN

Prezime PERŠIN jedno je od brojnih prezimena koja se javljaju u Hrvatskoj. Mnogi se pitaju odakle dolazi i što znači ovo prezime. Pojedinci smatraju kako se radi o vrlo starom prezimenu, a drugi ga po