Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PERŠI

Značenje i porijeklo prezimena PERŠI: Odakle potječe?Prezime Perši je relativno rijetko i može se naći uglavnom u Hrvatskoj i Sloveniji. Ovo prezime može biti varijacija prezimena Peršin ili Peršič