Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PERKO

Kada se govori o prezimenu PERKO, prvo što pada na pamet jeste da se radi o prezimenu koje potiče iz Hrvatske. Međutim, ovo prezime je zapravo prilično rasprostranjeno u Sloveniji, a može se pronaći i