Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PERDIJA

Značenje i porijeklo prezimena PERDIJA: Odakle potječe?Prezime PERDIJA jedno je od brojnih prezimena koja se mogu pronaći na području Hrvatske. Prema nekim izvorima, prezime PERDIJA potječe od grčke