Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PERČI

Prezime PERČI jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ipak ima svoju povijest i značenje. Prema nekim izvorima, prezime PERČI potječe od imena Pero, koje je bilo popularno u Dalmaciji u