Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PERČEC

Prezime PERČEC je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima svoju povijest i značenje. Prezime PERČEC potječe iz sjeverozapadne Hrvatske, točnije iz Međimurja. Prema nekim teorijama, prez