Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PENDELIN

Pendelin je prezime koje se danas ne pojavljuje često. Ako se nalazi u nekom popisu prezimena, vrlo je često pitanje odakle ono točno potječe i kakvo mu je značenje. Prema nekim teorijama, prezime Pen