Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PELES

Prezime Peles nije toliko uobičajeno u Hrvatskoj, no i dalje postoje ljudi s tim prezimenom koji žive u različitim dijelovima zemlje. Ovo prezime ima zanimljivu povijest i porijeklo, koje seže daleko