Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PEJIĆ

Prezime Pejić je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a može se pronaći i u drugim zemljama Balkana. Prema podacima državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj živi preko 10.000 osoba s prezimenom