Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PALAVERSIĆ

Prezime Palaversić ima svoje korijene u Hrvatskoj te se sastoji od dva dijela - "palaver" i sufiksa "-ić". Riječ "palaver" dolazi iz engleskog jezika te znači "razgovor" ili "priča". Pretpostavlja se