Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAHANIĆ

Prezime Pahanić jedno je od brojnih prezimena koja se pojavljuju u Hrvatskoj. Iako je prezime Pahanić rijetko, ono se pojavljuje u nekoliko dijelova Hrvatske. Prezime Pahanić potječe iz Hrvatskog zago