Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAČIĆ

Prezime Pačić je jedno od brojnih prezimena koje se može pronaći u Hrvatskoj. Ovo prezime se sastoji od dva dijela - "pača" i sufiksa "-ić". Sufiks "-ić" u hrvatskom jeziku je poznat kao sufiks koji s