Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ORIĆ

Prezime ORIĆ je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u BiH je živjelo oko 6.000 osoba s prezimenom ORIĆ što ga svrstava u 50 najčešćih prezime

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ORIĆ

Prezime ORIĆ je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u BiH je živjelo oko 6.000 osoba s prezimenom ORIĆ što ga svrstava u 50 najčešćih prezime