Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena OMANOVIĆ

Prezime OMANOVIĆ jedno je od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Prema podacima iz 2019. godine, u Bosni i Hercegovini živi više od 13 tisuća ljudi s ovim prezimenom. Prezime potječe iz bosansk