Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena NEFEROVIĆ

Prezime Nefirović je jedno od rijetkih prezimena koje ima svoje korijene u BiH. Prezime je vrlo zanimljivo i ima bogatu povijest. Nefirović je prezime koje je nastalo od imena Nefir, a to ime potječe