Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MUTIĆ

Prezime MUTIĆ jedno je od brojnih prezimena koja su u Hrvatskoj iznimno česta. Prezime je to koje se najčešće javlja u Dalmaciji, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine, najviše ih živi u općinam