Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MUŠAC

Prezime Mušac je slavenskog porijekla i često se može naći u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Značenje prezimena Mušac je još uvijek predmet rasprave među stručnjacima, ali postoje neke teorije o tome