Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MUHIĆ

Prezime Muhić jedno je od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, ali i u nekim dijelovima Hrvatske. Prezime Muhić pripada skupini prezimena koja su nastala od nadimaka koji su se temeljili na izgl