Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MRVOŠ

Prezime Mrvoš spada u skupinu prezimena koja su iznimno rijetka u Hrvatskoj. Prema podacima iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi tek nešto više od 50 osoba s ovim prezimenom. Iako danas nije uobičajeno,