Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MRŠO

Prezime MRŠO je jedno od češćih prezimena koje se nalaze na području Hercegovine, posebno u Bosni i Hercegovini. Prezime MRŠO ima korijene u srpskom jeziku i često se javlja u različitim varijantama k