Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MOVRE

Prezime MOVRE je jedno od manje poznatih hrvatskih prezimena, no ipak ima svoju priču i značenje. Prema dostupnim informacijama, prezime MOVRE potječe iz sjeverne Hrvatske, točnije iz Međimurja.Zna