Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MORVAJ

Značenje i porijeklo prezimena MORVAJ: Odakle potječe i što znači?Prezime MORVAJ jedno je od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatsko