Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MILIŠIĆ

Prezime Milišić je jedno od najčešćih prezimena u Srbiji i Crnoj Gori. Ovo prezime se sastoji od dva dijela: Mili i Šić. Prema nekim teorijama, Mili potiče od imena Emil, dok Šić predstavlja skraćenic