Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MIKEC

Prezime MIKEC jedno je od čestih prezimena u Hrvatskoj, osobito u sjevernoj Hrvatskoj te u Slavoniji. Ovo prezime najčešće se pojavljuje u kontekstu imena Mihovil, s obzirom da je riječ o kraćem oblik