Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MIHOLIĆ

Prezime Miholić jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini te Srbiji. Ime Miholić dolazi od muškog imena Mihovil, koje je nastalo od hebrejskog imena Mikael, a znači "Tko