Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MIHOK

Prezime MIHOK jedno je od čeških prezimena koja su se proširila u Hrvatsku. Prezime je nastalo od imena Mihovil koje je vrlo popularno u kršćanskom svijetu. Mihovil dolazi od hebrejskog imena Mikael,