Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MIHALAC

Značenje i porijeklo prezimena MIHALAC: Odakle potječe?Prezime Mihalac jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima potječe iz sjeverne Hrvatske. Prezime Mihalac je patronimik, š