Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MENČIK

Prezime Menčik je relativno rijetko u Hrvatskoj i u svijetu, ali ipak ima značenje i porijeklo koje vrijedi istražiti. Prema raspoloživim podacima, prezime Menčik se pojavljuje u Hrvatskoj u manjem br