Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MEĐERAL

Prezime MEĐERAL jedno je od onih prezimena koja se relativno rijetko susreću u Hrvatskoj, ali to ga ne čini manje zanimljivim. Kao i kod većine prezimena, njegovo značenje se može otkriti analizom nje