Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MAURAC

Značenje i porijeklo prezimena MAURAC: Poreklo i značenje imenaPrezime MAURAC vjerojatno je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj. Ipak, ono ima zanimljivo porijeklo i značenje. Prezime MAUR