Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MATUZALEM

Prezime MATUZALEM može se naći u različitim dijelovima svijeta, no njegov korijen vodi nas u hebrejsku biblijsku priču o dugovječnom liku po imenu Mathusaleh ili Matuzalem. Prema biblijskoj priči, Mat