Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MATANA

Prezime MATANA jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo, a u ovom članku ćemo se detaljnije pozabaviti upravo tim temama.Za početak, vrijedi spomenut