Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MAHNIĆ

Značenje i porijeklo prezimena MAHNIĆ: Odakle potječe?Prezime Mahnić jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, ali i u Sloveniji. Prezime je nastalo od imena "Mahen" koje je bilo uobičajeno ime u sl