Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MAHMUTAGIĆ

Prezime Mahmutagić spada u kategoriju muslimanskih prezimena koja su nastala u Bosni i Hercegovini. Prema nekim izvorima, prezime Mahmutagić potječe od turske riječi "mahmut" što znači "blagoslovljen"