Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MAGOVAC

Prezime Magovac je relativno rijetko prezime koje se može pronaći u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Prezime se sastoji od dva dijela, "Mag" i "ovac", a njegovo značenje nije jednoznačno.Prema nekim t