Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LEKO

Značenje i porijeklo prezimena LEKO: Odakle potječe?Prezime LEKO nije jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, no ipak ga možemo pronaći u nekoliko županija. Ako se zanima za porijeklo prezimena LE