Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LEDIĆ

Prezime LEDIĆ ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže u prošlost. Ovo prezime je vrlo rijetko u Hrvatskoj, ali se ipak može pronaći u nekim dijelovima zemlje.Prema nekim izvorima, prezime LED