Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LEČEK

Leček je prezime koje se može pronaći u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama u okruženju. Mnogi se pitaju što zapravo znači ovo prezime i odakle potječe. Prema nekim istraživanjima, Leček spada u katego