Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LAUS

Značenje i porijeklo prezimena LAUS: Odakle potječe?Prezime Laus prilično je uobičajeno u Hrvatskoj i okolnim zemljama poput Slovenije i Austrije. Prema nekim izvorima, prezime Laus potječe od latin

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LAUŠ

Prezime Lauš je jedno od mnogih prezimena koja su nastala u Hrvatskoj. Ovo prezime ima nekoliko mogućih značenja, a porijeklo možemo pronaći u različitim dijelovima Hrvatske.Prema jednoj teoriji, pr