Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LAJIĆ

Prezime LAJIĆ, kao i svako drugo prezime, nosi sa sobom priču o svojim korijenima i porijeklu. Ime LAJIĆ nosi u sebi određeno značenje, a njegovo porijeklo može se pratiti kroz povijest do davnih vrem