Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KUKURA

Kada govorimo o prezimenu KUKURA, moramo reći da je riječ o prezimenu slavenskog porijekla. Pretpostavlja se da je prezime KUKURA nastalo od riječi "kukur" što u prijevodu znači "pijetao". Naime, u ne