Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KOSIR

Prezime KOSIR je u Hrvatskoj i Sloveniji prilično često. Njegovo značenje potječe od starosjedilačkog stanovništva koji su se bavili stočarstvom i zemljoradnjom te imali naselja u brdskim područjima.