Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KNOK

Prezime Knok na hrvatskom jeziku zvuči kao da bi moglo biti stranog podrijetla, međutim, zapravo se radi o hrvatskom prezimenu s dugom poviješću. Ovo prezime se u Hrvatskoj pojavljuje prije 15. stolje